دسته‌بندی نشده

بزرگترین کیک زعفرانی

بزرگترین کیک زعفرانی کشور که به مدت ۳روز ودر ابعاد ۶*۴به ارتفاع ۳متر توسط قنادان قاین پخت شده بود رونمایی شد.

برای پخت این کیک ۱۲۰ لیتر شربت زعفران، یک کیلوگرم زعفران ، ۸۰۰ کیلوگرم آرد، ۴۰۰ کیلوگرم تخم مرغ، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم شکر و ۴۰۰ لیتر آب استفاده شده است.

۱۰۰ نفر از جمله ۴۰ قناد قاینی در پخت این کیک که مواد اولیه آن را اصناف مختلف تهیه کردند ، مشارکت داشتند.

درپایان مراسم این کیک دربین شرکت کنندگان در جشن توزیع شد.

پاسخ دادن