آوریل, 2019

جریمه یک قنادی در افسریه به خاطر حراج شیرینی

جریمه یک قنادی در افسریه به خاطر حراج شیرینی

«شیرینی را کیلویی ١٢‌ هزار تومان می‌فروخت. ناگهان قیمت را ١٩‌ هزار تومان کرد....

ادامه مطلب →